Jaarverslag DOSA 2020 gepubliceerd

Het jaarverslag 2020 van DOSA (Duik Ongevallen Statistiek & Analyse) is gepubliceerd. Lees nu het complete jaarverslag op onze website. Liever een beknopte versie lezen? Lees dan de conclusie en aanbevelingen uit het jaarverslag 2020 hieronder.
n
nConclusie:
n
nIn 2020 zijn er in totaal drieënzestig meldingen binnen gekomen bij DOSA. Twee meldingen vallen buiten de scope van DOSA. Daarom zijn er eenenzestig meldingen in de analyse meegenomen. Drieënzestig meldingen is een daling ten opzichte van 2018 en 2019. In die jaren waren er respectievelijk zevenenzeventig en drieëntachtig meldingen. Over de oorzaak van deze daling kan alleen gespeculeerd worden. Aangezien niet bekend is hoeveel duiken er totaal per jaar gemaakt worden, is het onmogelijk om te bepalen of deze daling het gevolg is van afname van het aantal duiken (bijvoorbeeld ten gevolge van corona maatregelen), er veiliger wordt gedoken of dat er minder gemeld wordt.
n
nVan de eenenzestig meldingen zijn er dertien meldingen door een direct betrokkene(n) gedaan. Achtenveertig meldingen zijn door derden gemeld. Hierbij kunt u denken aan (duik)medische centra, NELOS, KNRM of berichten in de media.
nDOSA heeft dus nog steeds een probleem met het verkrijgen van meldingen van direct betrokkene(n). Dit kan komen doordat duikers niet bekend zijn met DOSA, maar ook door het gebrek aan bereidheid om een duikincident of – ongeval te melden.
n
nOm een gedegen analyse te maken van de duikincidenten en -ongevallen, is een gedetailleerde beschrijving noodzakelijk. Deze gedetailleerde beschrijving ontbreekt vaak bij meldingen, vooral als het gaat om ernstige en dodelijke ongevallen.
nDaarnaast is het aantal meldingen te laag en de gedetailleerdheid van de melding te minimaal. Hierdoor is het niet mogelijk om een goede statistische analyse te kunnen uitvoeren.
n
nIn 2020 valt de toename in dodelijke ongevallen op. Juist bij deze ongevallen ontbreekt vaak essentiële informatie. Hierdoor blijft het moeilijk om hieruit lessen te kunnen trekken. Ook ontbreekt bij meldingen vaak essentiële medische informatie. Juist omdat in de huidige tijd het gebruik van middelen tegen hoge bloeddruk, cholesterolverlagende medicatie, antistolling, antidiabetes medicatie en psychofarmaca wijdverbreid is. Vanzelfsprekend zal medische informatie door DOSA behandeld worden volgens alle privacyregels.
n
nDoor stress en paniek ontaarden kleine problemen nogal eens in echte calamiteiten.
n
nAanbevelingen:
n
nUit de analyses van de afgelopen jaren heeft DOSA concrete aanbevelingen herleid. Deze aanbevelingen zijn voor elke individuele (vrij)duiker toe te passen. De aanbevelingen zijn:

 1. Train uw duikvaardigheden regelmatig in een gecontroleerde omgeving.
 2. n

 3. Duik met goed en degelijk materieel en zorg dat u de werking ervan kent.
 4. n

 5. Laat meldingen bij DOSA door de betrokkene zelf doen. Geef zo gedetailleerd mogelijke informatie over het duikincident of – ongeval.
 6. n

 7. Gebruik de lessen die uit duikincidenten en -ongevallen te halen zijn tijdens trainingen en verenigingsavonden. Bespreek hoe een duikincident of -ongeval voorkomen had kunnen worden indien een duiker zelf in een dergelijke situatie terecht zou komen.
 8. n

Algemene tips:

 • Spreek elkaar aan op onveilig gedrag en/of handelen;
 • n

 • Duik niet als u uzelf onveilig voelt met het plan, duikomgeving of uw buddy;
 • n

 • Pas de duik aan op het niveau van de minst ervaren duiker;
 • n

 • Zorg ervoor dat altijd duidelijk is wat het adres van de duiklocatie is, in geval van nood kan dit van groot belang zijn;
 • n

 • Doe altijd een buddycheck.
  n
  n Toelichting aanbeveling 1:
  n Train regelmatig uw duikvaardigheden. Ook, of misschien wel juist, als u uw opleiding heeft afgerond. Train daarbij vooral op situaties die lastiger zijn, zoals het opstijgen met één vin, zonder vinnen of zonder masker. Train vooral ook op stress volle situaties. Zoals uitvallen van apparatuur, bevriezen, ongecontroleerd blazen van de inflator, verdwalen, verlies van contact met buddy, plotseling slecht zicht, onwel worden buddy, reanimatie, bergen en transporteren slachtoffer, 112 meldingen. Doe dit eerst in een veilige omgeving, zoals een zwembad maar zeker ook tijdens de buiten duiken.
  n
  n Toelichting aanbeveling 2:
  n Zorg ervoor dat uw duikmaterieel het juiste onderhoud krijgt. Vervang tijdig materialen waarvan de kwaliteit minder wordt. Zorg er ook voor dat u voldoende kennis heeft van de werking van uw materieel.
  n
  n Toelichting aanbeveling 3:
  n Mochten er in uw omgeving duikincidenten of -ongevallen plaats vinden, adviseer en motiveer de direct betrokkene dan om een melding te maken bij DOSA. Doe het in ieder geval sowieso zelf, zodat de melding als derden melding in ieder geval geregistreerd wordt door DOSA.
  n
  n Toelichting aanbeveling 4:
  n Gebruik de lessen die DOSA uit duikincidenten en -ongevallen haalt, voor trainingsdoeleinden tijdens duikcursussen of verenigingsavonden. Voer discussies wat duikveiligheid inhoudt en hoe deze verbeterd kan worden.
 • n

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *