In dit forum kunnen de diverse evenementen worden aangekondigd, die in het verleden verspreid over de andere forums wel eens te vinden waren. Vooralsnog is het vrij om diverse evenementen, al dan niet georganiseerd ten bate voor goede doelen, hier te publiceren, mits deze duik gerelateerd zijn.
Dit onder voorbehoud van latere beleidwijziging vanuit het adverteerdersbeheer.

Don Chedi, administator